Премахване на сянка

Написано от Пол Бурк (Paul Bourke)
юли 2019 г


Един от често срещаните проблеми с 3D реконструкцията (понякога наричана фотограметрия) е, че обикновено се улавят не само геометрията и текстурата, но и условията на осветление. По-специално сенките са изпечени в текстурни карти. Те могат да бъдат особено трудни за премахване ръчно. По-долу са показани някои опити на новоиздадения софтуер за полуавтоматично премахване на тези светлинни ефекти. Получените изображения често изглеждат плоски, като такива са представени и някои примери за повторно осветени модели.


Оригинален

Премахнати са сенките


Няколко преосветени примера по-долу.


Друг пример.


Оригинален

Премахнати са сенките


Сенките като уловени.


Няколко преосветени примера по-долу.