Druk 3D i wizualizacja danych: odprawa technologiczna

Przedstawione przez Paul Bourke
Wtorek, 11 lutego, o godzinie 13:00 (2014)

Slajdy prezentacji (bez filmów/animacji)


Wprowadzenie

Druk 3D to ekscytująca technologia, w której cyfrowa reprezentacja danych jest przekształcana w fizyczny obiekt, który można przechowywać i badać w taki sam sposób, jak normalnie badamy obiekty fizyczne w życiu codziennym. Technologia ta istnieje już od jakiegoś czasu w dyscyplinach inżynieryjnych, gdzie jest ogólnie określana jako Szybkie prototypowanie. Rozwój dokonany w ostatnim czasie usunął niektóre z poprzednich ograniczeń, co z kolei stworzyło szereg nowych obszarów zastosowań.

Podczas seminarium zostanie zaprezentowane, w jaki sposób druk 3D może być wykorzystany jako część procesu wizualizacji, zarówno jako sposób badania zbiorów danych, jak i przekazywania sensu tych danych w nauczaniu i w popularyzacji. Jako uczestnik tego seminarium zdobędziesz uznanie dla aktualnego stanu technologii, jej mocnych stron i ograniczeń. Będziesz w stanie ocenić, kiedy druk 3D może być odpowiednim sposobem wizualizacji danych i jak zabrać się za tworzenie optymalnych modeli cyfrowych. Zobaczysz również szereg przykładów wykorzystania druku 3D od naukowców z różnych różnych dziedzin, takich jak medycyna, geologia, matematyka i archeologia.